Op verschillende manieren kunnen bedrijven extra voordeel halen bij het plaatsen van zonnepanelen. De belastingdienst werkt mee aan duurzaam ondernemerschap. Een ondernemer kan gebruik maken van verschillende regelingen:
• de Energie-investeringsaftrek (EIA)
• de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
• de algemene investeringsaftrek
• de btw-aftrek

Energie-investeringsaftrek zonne-energie

Door de Energie-investeringsaftrek (EIA)is het mogelijk een groot gedeelte van uw investering in zonnepanelen af te trekken van uw bedrijfswinst. U kunt middels de EIA 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage dat uw bedrijf betaalt. In het geval van een bv met een belastingpercentage van 25%, bedraagt de EIA ongeveer 10% van de netto investeringskosten. Betaalt u meer belasting, dan is het voordeel groter. De EIA kunt u toepassen naast de ‘gewone’ investeringsaftrek.

Enkele voorwaarden voor de EIA
• U heeft een onderneming en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting.
• U mag een extra bedrag ter grootte van 41,5% van het investeringsbedrag aftrekken van de winst.
• De minimale investering per kalenderjaar bedraagt € 2.200,-

Rekenvoorbeeld

De fiscale winst in een bepaald jaar bedraagt € 500.000. De vennootschapsbelasting is 20% voor de eerste schijf tot 200.000 en 25% boven € 200.000. U doet voor € 300.000 nieuwe energie-investeringen. De EIA bedraagt 41,5% van € 300.000, dat is € 124.500. De fiscale winst wordt nu € 375.500 (€ 500.000 – € 124.500). Zonder EIA zou u € 115.000 aan vennootschapsbelasting moeten betalen. Door gebruik te maken van de EIA betaalt u slechts € 83.875 vennootschapsbelasting. Uw directe fiscale voordeel bedraagt € 31.125. Het netto EIA-voordeel is dan ongeveer 10% van de investering. Meer informatie over de regeling vindt u op de site van Agentschap NL.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Ook de KIA is bedoeld voor bedrijven. Als u een bedrag tussen € 2.200 en € 300.000 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de KIA. Zonnepanelen komen in aanmerking voor die investeringsaftrek. De KIA is een percentage van al uw investeringen in één jaar. Hoe hoog het percentage is, hangt af van het geïnvesteerde bedrag. Meer hierover lees u op de site van de belastingdienst.

Bedrag Investeringsaftrek
Niet meer dan €2300,- 0%
€2301 t/m €55.248 28%
€55.249 t/m €102.311 €15.470
€102.312 t/m €306.931 €15.470 verminderd met 7,56% van het deel boven €102.311
Meer dan €306.931 0%

Algemene investeringsaftrek

Natuurlijk mag u naast bovengenoemde speciale fiscale regelingen de investering in zonnepanelen ook nog als ‘gewone investering’ in bedrijfsmiddelen aftrekken van uw fiscale winst.

Btw-aftrek

En u mag de btw aftrekken in uw aangifte voor de omzetbelasting.

Zonnepanelen aanvragen?

Neem contact met ons op..