Duurzame en innovatieve ondernemers kunnen bij investering in een eigen zonne-energiesysteem profiteren van een extra lage rente. Houdt u bij de bedrijfsvoering rekening met milieu, klimaat en voedselveiligheid? En gebruikt u zo weinig mogelijk energie en grondstoffen? Dan is een groenfinanciering iets voor u!

Wat is een groenfinanciering?

Een groenfinanciering is een lening met een flink lager rentetarief dan u bij een andere financiering betaalt. Het geld van de financiering is afkomstig van beleggers. Deze beleggers nemen genoegen met een lagere rente in ruil voor extra fiscaal voordeel. Alle neuzen wijzen zo in dezelfde richting, naar een beter milieu.

Wat is daarvoor nodig?

Om in aanmerking te komen voor een groenfinanciering heeft uw project een groenverklaring van de overheid nodig. Daarvoor moet de investering in een van onderstaande projectcategorieën vallen:

  • natuur, bos en landschap
  • biologische landbouw
  • Groen Label Kassen
  • agrificatie
  • duurzame energie
  • duurzame woningbouw, renovatie en utiliteitsbouw
  • bodemsanering

Bovendien moet uw investering aan een aantal criteria voldoen. Die verschillen per categorie, maar in het algemeen geldt dat een investering duurzaam en innovatief moet zijn, milieuvriendelijk dus, en minimaal € 25.000 bedraagt.

Aanvragen

Een groenverklaring kunt u tot zes maanden na aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden aanvragen. Dit kan alleen via een erkend groenfonds zoals de Rabobank, de ABN-Amro of bijvoorbeeld Greenloans. Op basis van uw projectplan regelt dat fonds uw aanvraag bij SenterNovem.

Na vier tot acht weken krijgt u de groenverklaring binnen. Op basis daarvan verstrekt uw bank u een groenfinanciering. De looptijd van een groenfinanciering is maximaal 10 jaar.

Let altijd wel op dat het lenen van geld het totale bedrag van je product duurder uitkomt, dan als je het in een keer zelf zou betalen. De term: Geld lenen, kost geld wordt niet voor niets gebruikt. Echter kan het voor sommige mensen een ideale groene oplossing zijn.


Zonnepanelen aanvragen?

Wilt u een offerte op basis waarvan u weet welk bedrag u zou moeten lenen voor het aanschaffen van zonnepanelen. Neem contact met ons op..