Klik op een van de vragen om het antwoord op uw vraag te krijgen.

Wat is een zonnepaneel systeem?

Een methode voor het genereren van groene elektriciteit op je dak, mede gesteund door subsidies van de overheid. Een zonnepaneel systeem is een combinatie van meerdere zonnepanelen die elektriciteit genereren, een omvormer kastje die de elektriciteit omzet van gelijkstroom naar wisselstroom en de installatiematerialen (bijvoorbeeld het bevestigingsframe en de kabels). Het systeem wordt meestal door een installateur op het dak geplaatst.

Kost het produceren van zonnepanelen niet meer dan ze opbrengen?

Het maken van de zonnepanelen kost veel energie. Zonnepanelen gaan echter vrij lang mee. Binnen 3 à 4 jaar heeft een paneel zijn energieverbruik weer terugverdiend. Zonnepanelen gaan lang mee. Dus er is ruim voldoende tijd op de CO2 van de productie weer terug te verdienen.

Wanneer is een huis geschikt voor zonnepanelen?

Veel huizen zijn geschikt voor zonnepanelen.

U moet rekening houden met de volgende zaken:

  • U moet de eigenaar van het huis zijn. Zo niet, dan is ieder geval toestemming nodig van de eigenaar.
  • De opbrengst is afhankelijk van de ligging van het dak. Hoe meer uw dak op het zuiden ligt, hoe hoger de opbrengst.
  • U moet genoeg vrije ruimte op uw dak hebben voor zonnepanelen. Dakkapellen, schoorstenen, antennes e.d. kunnen in de weg staan.
  • Er moet voldoende zonlicht op uw dak vallen. Schaduw van bijvoorbeeld bomen of hoge gebouwen vermindert de opbrengst van uw zonnepanelen.
  • De dakconstructie moet stabiel zijn.
  • Als een beschermd dorpsgezicht van toepassing is in uw wijk, ga dan bij de gemeente na of u zonnepanelen mag plaatsen.
  • Ook als uw huis een monument is, moet u bij uw gemeente navragen wat de mogelijkheden zijn.

Wat gebeurt er als je meer stroom opwekt dan je nodig hebt?

U kunt meer energie opwekken dan u zelf gebruikt. In het begin wordt de hoeveelheid opgewerkte energie afgehaald van wat u zelf verbruikt. Dus als u 2000 Kilowattuur ophaalt en u verbruikt zelf 3500 Kilowattuur dan hoeft u maar 1500 kilowattuur te betalen. Het wordt dus gesaldeerd.

Als u meer elektriciteit opwekt dan u verbruikt, krijgt u een vergoeding, maar die is lager dan de waarde van de (gesaldeerde) stroom die u zelf gebruikt. Dat bedrag verschilt overigens per energieleverancier. Even bellen dus! De NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) houdt toezicht op de terugleververgoeding.

Kan ik met zonnepanelen zelfvoorzienend zijn?

Het is mogelijk om met zonnepanelen zelfvoorzienend te zijn. Zonnepanelen wekken bij duisternis en in de winter minder stroom op. U gebruikt dan juist energie, waardoor u een soort back-upsysteem nodig heeft. In regio’s zonder elektriciteitsvoorziening gebeurt dat bijvoorbeeld door met accu’s te werken. Helaas zijn de systemen voor opslag van energie erg kostbaar. Het gewone elektriciteitsnet vervangt zo’n systeem.

Hoe lang gaan zonnepanelen mee?

Hoeveel jaar zonnepanelen meegaan is niet precies bekend. Daar is nog te weinig ervaring mee. Er wordt gerekend op minimaal 30 jaar voor de panelen en ruim 20 jaar voor een omvormer.

Heb ik een nieuwe electriciteitsmeter nodig?

Dat is afhankelijk van welke energiemeter u nu heeft. Heeft u een oude analoge meter (met draaiend wieltje) dan hoeft u hem meestal niet te vervangen. Er zijn oude meters die niet kunnen teruglopen en die moet u wel vervangen.

Bij sommige elektronische meter kan het zijn dat deze niet de teruggeleverde energie kan meten. U kunt daarom het beste uw electriciteitsleverancier bellen en vragen om een nieuwe digitale meter. Het kan zijn dat uw energieleverancier u hiervoor iets in rekening brengt.

Ik heb een plat dak. Heeft het zin daar zonnepanelen op te plaatsen?

Ja, je kunt heel goed zonnepanelen plaatsen op een plat dak. Wij leveren u in dat geval de hulpstukken om de panelen onder de juiste hoek ten opzichte van de zon te plaatsen.

Is zonne-energie veilig?

Ja, zonne-energie is veilig. Onze producten zijn gecertificeerd onder andere op het gebied van veiligheid. Dit houdt in dat een zonnepaneel of omvormer even gevaarlijkof ongevaarlijk  is als al de andere elektrische apparaten in uw huis.

Hoe kan het dat jullie zo goedkoop zijn?

We importeren rechtstreeks uit verschillende fabrieken China. Voor een goed contact met deze leveranciers hebben we ook enkele Chinees sprekende mensen in dienst. Zij  onderhandelen scherp, maar in een goed vertrouwen. En hierdoor kunnen we u de panelen voor een prettige prijs leveren.

Kan ik zonnepanelen zelf monteren?

Als u handig bent, kunt u zonnepanelen zelf monteren. Mocht het u echter niet lukken, dan kunnen wij u in contact brengen met installateurs die dit voor u kunnen doen.

Hoe werkt een zonnepaneel?

In een zonnepaneel zitten zonnecellen. Zonnecellen worden meestal gemaakt van silicium. Silicium bestaat uit twee lagen. Onder invloed van licht gaat er tussen de twee lagen silicium een elektrische stroom lopen. In een zonnepaneel worden een aantal zonnecellen geschakeld en bij elkaar geplaatst tussen een glasplaat en een plaat van kunststof.

Moet ik een zonnepaneel apart verzekeren?

De ene verzekeraar beschouwt een zonnepaneel als onderdeel van het huis en die is dan bij hem gewoon meeverzekerd. De andere verzekeraar ziet het paneel als een los object en bij deze verzekeraar moet je het daarom apart verzekeren. Neem contact op met uw verzekeraar en vraag hoe uw verzekeraar hiermee omgaat.

Hoe worden Suntech zonnepanelen gemaakt

Kan ik BTW teruggave krijgen op zonnepanelen?

Het Europese Hof van Justitie heeft in een uitspraak bepaald dat particuliere zonnepanelenbezitters -zonder opslagsysteem- die terugleveren aan het net ondernemers zijn en dientengevolge de btw die wordt betaald bij de aanschaf van zonnepanelen kunnen terugvorderen bij de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst staat;

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Dat betekent dat er een keuze is om dat wel of juist niet te willen! Let wel, op deze pagina gaat het alleen over particulieren die een zonnestroomsysteem aanschaffen en zelf opgewekte elektriciteit gaan terugleveren aan hun energieleverancier. Bekijk hier een stappenplan.

Kan ik ook zien hoeveel mijn panelen opleveren?

Ja, er zijn apparaten waarbij dit af te lezen is. Er zijn zelfs omvormers die deze informatie over uw zonneopbrengst via wifi op het internet plaatsen. Geef aan bij uw offerte dat u hier interesse in hebt. Een voorbeeld van realtime opbrengsten vindt u hier: Realtime opbrengsten – Anton Boonstra

Wat is mijn terugverdientijd van zonnepanelen?

Hoeveel elektriciteit gaat mijn systeem genereren?

De elektriciteitsopbrengst in kWh is een combinatie van de hoeveelheid zonne-instraling (instraling van de zon op je eigen locatie), de zonnepotentie van je dak (oriëntatie, hoek en schaduw op je dak), de systeemgrootte (afhankelijk van het beschikbare dakoppervlak) en de efficiëntieafname (verliezen van elektriciteit door inefficiëntie in de panelen, omvormer en kabels). Gemiddeld genereert een 1kWp systeem ongeveer 850 kWh per jaar (25% van het gemiddelde energieverbruik van een tweepersoons huishouden)

Zorgt schaduw voor minder energieopbrengst?

Schaduw zorgt inderdaad voor minder energieopbrengst. Probeer hier bij het plaatsen rekening mee te houden. Dus let op de schaduw van bomen, schoorstenen, hoge gebouwen en dergelijke.

Wat zijn de voordelen van zonneengergie?

Zonnepanelen zijn financieel aantrekkelijk voor huiseigenaren met het juiste dak, ze genereren 100% groene elektriciteit voor eigen gebruik, zorgen voor een lagere CO2-uitstoot voor je gezin, kunnen de aanleiding zijn voor andere energiebesparingsmaatregelen in je huis, en worden beschouwd als een investering die de waarde van je huis vergroot. Ze hebben een lange levensduur en vergen zeer weinig onderhoud.

Het is bewolkt. Wekt mijn zonnepaneel nog energie op?

Ja, uw zonnepaneel wekt ook energie op als het bewolkt is. Schijnt de zon niet (’s nachts) dan wekt uw paneel geen energie op.

Kan mijn paneel tegen hagel?

Zonnepanelen zijn getest op de inslag van hagel. Ze kunnen dus tegen de inslag van hagel of het pikken van kraaien.

Hoe staat het met de energieprijzen?

Elektriciteit uit het net kan niet opgeslagen worden. Daarom is vraag en aanbod van grote invloed. Overdag is er meer vraag naar elektriciteit en wordt er meer geproduceerd. Ook ’s winters is de vraag hoger en moet er dus meer geproduceerd worden. De productiecapaciteit kan dus niet altijd volledig worden benut.

De elektriciteitsprijs is opgebouwd uit verschillende onderdelen: geleverde elektriciteit, meterhuur/meetdienst, belastingen, netwerkkosten en service- en administratiekosten.

De prijzen zijn een aantal jaren achter elkaar behoorlijk gestegen. Zachte winters, de economische crisis en wellicht ook de inzet van alternatieve energie leidden in 2012 tot een geringe daling.

Wat is de de instralingsfactor van mijn zonnepaneel?

De zogenaamde instralingsfactor geeft als percentage weer hoe de opbrengst van uw zonnepanelen afhangt van hun positie. Het getal is afhankelijk van zowel de hellingsrichting als de hellingshoek van uw zonnepanelen. Voor Nederland is de ideale situatie (100%) een zuidwaarts gericht zonnepaneel dat een hoek van 35° met de grond maakt. Dit is echter niet altijd mogelijk.

Met behulp van onderstaand diagram kunt u zelf bepalen welke opbrengstfactor op u van toepassing is. De witte lijnen geven weer op welke opbrengstfactor u kunt rekenen:

Hoeveel uren zon zijn er in Nederland?

In de winter levert een zonuur minder energie op dan een zonuur in de zomer. Dat is natuurlijk ook afhankelijk van de plaats op aarde. In Nederland hebben we jaarlijks gemiddeld 1500 zonuren.

Al die zonne-uren bij elkaar leveren hier jaarlijks per m2 zonnepaneel ongeveer 80 kWh op. En omdat steeds gevoeliger zonnecellen sontwikkeld worden, neemt deze opbrengst nog toe

Moet ik mijn zonnepanelen jaarlijks wassen?

Nee, u hoeft uw panelen niet jaarlijks te wassen. Een goede regenbui spoelt uw zonnepaneel over het algemeen goed schoon.
Indien dit niet gebeurt raden we u aan om een klein emmertje (kalkvrij) water over uw zonnepaneel heen te gooien, zodat het vuil eraf kan spoelen.

Hoe worden zonnepanelen gemaakt?

Wat is de goedkoopste energieleverancier voor mij?

Dat verschilt per persoon per jaar en hangt af van uw eigen wensen. Sommigen kiezen naast zonnepanelen voor aanvullende “groene” energie. Anderen kijken naar de energieleverancier die het meest betaalt voor de terug geleverde energie. Je kan op internet zoeken wat voor jou het voordeligste is. Of kijken op sites zoals: www.overstapgids.nl, www.goedkoopste-energieleverancier.net en www.goedkope-energie.org.

Voor vragen kun u altijd contact met ons opnemen.

Heeft u nog meer vragen? U kun altijd contact met ons opnemen.
Sun-Solar.nl
Orlando di Lassostraat 14
5344 AC Oss
0031-(0)6 18121180
info@sun-solar.nl