Wist u dat u als particulier de investering in een zonnestroom systeem nog sneller kunt terugverdienen? U kunt namelijk de btw van de aanschaf terugkrijgen bij de belastingdienst. Dit scheelt u een aanzienlijk bedrag. Op een gemiddeld systeem bedraagt dit al snel € 750,- tot € 1.000,-! Dit recht ontstaat, doordat u wordt gezien als producent van elektriciteit en dus als ondernemer, die tegen een vergoeding aan uw energieleverancier elektriciteit levert. Download de instructie om te lezen wat u moet doen om van dit btw-voordeel te profiteren.

In deze instructie* leest u wat moet doen om een aanzienlijk btw voordeel te genieten.

Wat houdt het btw voordeel in?
Als particulier kunt u de investering in een zonnestroom systeem nog sneller terugverdienen, doordat u de btw van de aanschaf mag terugvorderen bij de belastingdienst. Dit scheelt u een aanzienlijk bedrag. Op een gemiddeld systeem bedraagt dit al snel € 750,- tot € 1.000,-!

Dit recht ontstaat, doordat u wordt gezien als producent van elektriciteit en dus als ondernemer, die tegen een vergoeding aan uw energie leverancier elektriciteit levert.

Belangrijkste boodschap:
Een particulier is ondernemer voor de btw als de particuliere eigenaar van zonnepanelen de opgewekte elektriciteit geheel of gedeeltelijk, duurzaam en tegen vergoeding, levert aan zijn energieleverancier.
Dit betekent, dat een particulier: de btw die hij heeft betaald bij de aanschaf van een zonnestroom systeem mag aftrekken én de btw die hij ontvangt bij de levering van elektriciteit aan de energieleverancier indirect via saldering op de factuur moet afdragen.

Door de Nederlandse fiscale wetgeving kan een particulier genieten van de voordelen van vooraftrek van de btw, zonder dat hij hoeft te voldoen aan de plichten om btw af te dragen (vanwege de kleineondernemersregeling en ontheffing administratieve plichten).
Hierdoor ontstaat per saldo de situatie dat een particulier alle btw op de aanschaf (zowel op materialen als arbeid) mag terugvorderen en daarmee zijn terugverdientijd met enkele jaren verkleint en het rendement verhoogt.

Wat moet u doen?
Om te kunnen genieten van het aanzienlijke voordeel moet u een aantal administratieve handelingen verrichten.
Deze staan hieronder als ‘te verrichten stappen’ beschreven.

[quote align=”center” color=”#999999″]Het doen van minimaal één btw aangifte zal de meest ingrijpende zijn.[/quote]

Stap 1: Besluit om energieopwekker te worden met uw eigen zonnepanelen
U besluit tot de aanschaf van een zonnestroom systeem en het btw voordeel te genieten.

Stap 2: Inschrijving als btw ondernemer bij de Belastingdienst
U schrijft zich in als ‘startende ondernemer’ (voor de btw) via het formulier van de Belastingdienst ‘Opgaaf Startende onderneming’
http://www.belastingdienst.nl

Let op: U bent hierdoor alleen ondernemer voor de btw en niet voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Aanvragen van een nummer bij de Kamer van Koophandel is niet nodig!

Stap 3: Verstrekken opdracht
U ondertekent de offerte voor de aanschaf van een zonnestroom systeem.

Stap 4: Factuur bewaren
Na ondertekening van de offerte voor uw zonnestroom systeem, ontvangt u een factuur van uw leverancier.
Deze heeft u nodig voor uw eerste btw aangifte. Bewaar deze dus goed!

Stap 5: btw (omzetbelasting) aangifte doen
U ontvangt van de Belastingdienst een btw nummer en bent ondernemer voor de btw. Dit betekent dat u verplicht bent om elk kwartaal btw aangifte te doen. Deze aangifte doet u digitaal, via een account op de website van de Belastingdienst, waarvoor u een inlognaam en wachtwoord ontvangt. Ten behoeve van deze aangifte moet u een btw administratie bijhouden.

U doet btw aangifte over het kwartaal waarin u het zonnestroom systeem heeft aangeschaft. Hierbij trekt u de betaalde btw volledig af als voorbelasting btw. Dit gaat digitaal via de website van de belastingdienst. De Belastingdienst stuurt u automatisch een herinnering om de aangifte tijdig te doen. Elk kwartaal doet u btw aangifte tot dat het volgende kalenderjaar is aangebroken en de ontheffing in gaat

Koopt u in het begin van het jaar, dan moet u dus meerdere aangiftes doen. Koopt u in het laatste kwartaal dan hoeft u slechts één aangifte te doen.

Stap 6: Ontheffing aanvragen
De Belastingdienst maakt de door u betaalde en teruggevorderde btw over op uw bankrekening. Na ontvangst van deze zogeheten vooraftrek btw, vraagt u via een brief aan de Belastingdienst een ontheffing voor de btw aangifte en administratie aan. Hierin beroept u zich op de “kleineondernemersregeling”(KOR). Deze ontheffing moet ingaan in het jaar NA aanschaf van het zonnestroom systeem. Door de ontheffing hoeft u niet langer btw aangifte te doen en geen administratie bij te houden, omdat u jaarlijks minder dan € 1.345,- btw ontvangt via de productie en (terug)levering van elektriciteit.

Stap 7: Vul jaarlijks het vragenformulier in
De Belastingdienst stuurt u jaarlijks een vragenformulier, waarmee zij controleert of u nog aan de voorwaarden voor de ontheffing voldoet. Deze vult u in en stuurt u retour.

Samenvattend
In het jaar van aanschaf krijgt u uw betaalde btw terug. Daarna vraagt u ontheffing aan, zodat u niet langer hoeft te voldoen aan de plichten van een btw ondernemer. Hierdoor heeft u uw betaalde btw terug gekregen en uw zonnestroom systeem dus een aantal jaar eerder terugverdiend!

 

* Let op: Aan deze instructie kunt u geen rechten ontlenen en de inhoud is onder voorbehoud van de specifieke beoordeling van de belastinginspecteur. U blijft zelf 100% verantwoordelijk voor de te nemen stappen en het resultaat. Sun-Solar is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van eventuele wijzigingen in de wet en regelgeving in de nabije en verre toekomst.