Steeds meer Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) willen zonnepanelen plaatsen. De omstandigheden zijn vaak erg goed: hoge platte daken waarop zonnepanelen perfect naar de zon gericht kunnen worden. Maar een gemeenschappelijke elektriciteitsmeter kan het lastig maken de zonnepanelen rendabel te exploiteren. We zetten de mogelijkheden op een rij.

Gezamenlijk, met elk een eigen elektriciteitsmeter

Bij appartementencomplexen waar bewoners ieder hun eigen elektriciteitsmeter hebben is niet zoveel aan de hand. De bewoners kunnen dan evengoed de voordelen plukken van gezamenlijke goedkope inkoop. De installatie met aansluiting op meer elektriciteitsmeters is uiteraard wel duurder. De opgewekte zonnestroom wordt via ieders eigen elektriciteitsmeter aan het net teruggeleverd. Dat vergt meer installatiewerk dan bij een centrale elektriciteitsmeter.

Met een gezamenlijke elektriciteitsmeter

Als een woningcomplex een centrale elektriciteitsmeter heeft, wordt het lastiger. De installatie is goedkoper, maar er moet veel meer geregeld worden om tot een goede verdeling van de opbrengsten te komen. Bij deze collectieve systemen is er vaak sprake van een zakelijk tarief voor het elektriciteitsverbruik. De besparing is dan lager, waarmee de rentabiliteit van een zonnestroomproject in gevaar kan komen. Daarnaast moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt over eigenaarschap van de panelen en de verdeling van de opbrengst.

Individueel

Wanneer niet alle bewoners mee (willen) doen, kan de VvE het dak ter beschikking stellen aan de bewoners die wel zonne-energie willen opwekken. In zo’n geval is het belangrijk dat er afspraken worden gemaakt over het per bewoner te gebruiken dakoppervlak. Het kan immers zo zijn dat een nieuwe bewoner ook een deel van het dak wil gebruiken. Als dan blijkt dat alle beschikbare ruimte al vergeven is, kan dat problemen opleveren. Maak verder goede afspraken over de verdeling van het dak, de te gebruiken systemen en afmetingen. Gezamenlijke inkoop voorkomt problemen en is voordeliger.

Duidelijke afspraken

Voor alle VvE’s geldt dat het belangrijk is vooraf een aantal zaken te regelen. Wie is er bijvoorbeeld eigenaar van de zonnepanelen zodra deze op het dak zijn geplaatst? De algemene ledenvergadering van de VvE kan besluiten een collectieve installatie te plaatsen met kosten en baten voor de VvE. Een alternatief is dat de VvE het dak ter beschikking stelt aan individuele bewoners. Kosten en baten zijn dan voor de deelnemende leden. Duidelijke afspraken zijn ook dan nodig met betrekking tot onderhoud, eventuele meerkosten bij aanleg, verzekering en dergelijke.

Bouwkundige beperkingen

Zorg er verder vooraf voor dat er een berekening komt van de draagkracht van het dak. Zonnepanelen op platte daken worden geplaatst in kunststof bakken met de juiste hellingsgraad, die met ballast worden verzwaard. De belasting op het dak is dus veel groter dan enkel het gewicht van de zonnepanelen. Op basis van een draagkrachtberekening kan worden bepaald hoeveel zonnepanelen er kunnen worden geplaatst. Verder is de staat van het onderhoud van belang. Een combinatie van dakrenovatie en plaatsing van zonnepanelen kan forse besparingen opleveren.


Zonnepanelen aanvragen?

Neem contact met ons op..