Verantwoording berekeningsmethode

Een PV-systeem met een piekvermogen van 1000 Watt levert in Nederland per jaar ongeveer 800 kWh. De panelen moeten dan wel optimaal geplaatst zijn. Het piekvermogen van PV-panelen wordt meestal aangeduid met de eenheid Wp (Watt piek). Een paneel van 125 Wp heeft dus een piekvermogen van 125 Watt.

Het zonaanbod in Nederland varieert per provincie. Het bijgaande kaartje (bron: SenterNovem) laat de verdeling over Nederland zien. In het westen van het land is er meer zonaanbod dan in het oosten. Gemiddeld is de instraling zo’n 1.000 kWh per vierkante meter per jaar.

stralingsdiagram_small.jpg

De straling die binnenkomt op een zonnepaneel is afhankelijk van de oriëntatie en de hellingshoek waaronder het paneel is gemonteerd. Een zonnepaneel is voor Nederland het gunstigst gemonteerd met een hellingshoek van 36 graden en een oriëntatie van 5 graden ten westen van pal zuid. In de praktijk moet hier vaak van worden afgeweken. Bijgaande grafiek (bron: SenterNovem) maakt inzichtelijk hoeveel geleverd vermogen we opofferen door het paneel in een minder gunstige positie te monteren. De kleinste ellips in de grafiek geeft het gebied aan waar het rendement maximaal (100%) is. De ellips daaromheen geeft een rendement van 95%, de nog wat grotere ellips het gebied van 90% rendement. Voor commerciële toepassingen geldt als richtlijn dat het paneel tenministe 90% van de maximale instraling moet ontvangen. Uit de grafiek is te zien dat dit de gewenste oriëntatie beperkt tot het gebied tussen WZW en OZO. De hellingshoek moet zich in dit geval bewegen tussen 7 graden en 65 graden.
kaart_zonaanbod.jpg

In de gehanteerde berekeningsmethode is geen rekening gehouden met belemmeringen van de zonstraling op zonnepanelen door bomen, hoge gebouwen, dakkapellen, schoorstenen, ventilatiepijpjes enzovoorts. De belemmering kan zowel betrekking hebben op rechtstreekse beschaduwing, maar ook op indirect zonlicht (licht uit alle richtingen). De totale instraling bestaat namelijk in Nederland voor meer dan de helft uit dit indirecte, diffuse, zonlicht. Probeer de belemmeringen bij de plaatsing van de PV-panelen zoveel als mogelijk te vermijden.

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright © 2008-2009 www.duurzameenergiethuis.nl