De door ons geleverde kabels en stekkers voldoen aan de eisen, die worden gesteld bij het gebruik voor zonnestroomsystemen. Zo zijn de kabels en stekkers goed beschermd tegen vocht, hitte, koude en uv-licht en allen TÜV goedgekeurd.